Company introduction

Updating

History begin

Updating

State 1
State 2
Giai đoạn 3

1964 - 1999

Updating


1964 - 1968

Updating


1968 - 1970

Updating

Năm 1971

Updating


Năm 1975

Updating

Từ năm 1980

Updating

2010 - 2011

Updating

2011 - 2012

Updating

2012 - 2013

Updating

Năm 2013

Updating

Năm 2014

Updating

Từ năm 2015

Updating

2015 - 2016

là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn - đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty Gang thép Thái Nguyên.


2016 - 2017

Mỏ tiến hành khai thác đất chịu lửa, chủ yếu phục vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên.


2017 - 2018

Do chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ ở Miền Bắc, Mỏ phải ngừng sản xuất và bàn giao cơ sở vật chất cho quân đội để làm nhiệm vụ trực chiến.


Năm 2018

Mỏ trở lại sản xuất.


Năm 2019

Mỏ tiếp nhận phân xưởng khai thác quặng sét trắng thuộc Mỏ cao lanh Kinh Môn thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ và Mỏ Bô xít Lỗ Sơn thuộc Bộ Công nghiệp nặng.

Core values

01

The company develops on a long-term, sustainable and professional vision.

02

The company aims to become an enterprise providing high quality construction materials products and best sales services to bring optimal benefits to shareholders, employees, customers and partners. and the community.

Organizational chart

Organizational chart

Quality Certification

Iso 9001:2015

Iso 9001:2015

Lorem Ipsum

Lorem Ipsum

Member units

Sao Do ceramic tiles factory

Sao Do ceramic tiles factory

RedStar- High-class ceramic tiles of European standard

Tel: 02203885864


 Truc Thon clay mine

Truc Thon clay mine

Truc Thon clay, clay powder

Tel:02203588845


Truc Thon refractory bricks factory

Truc Thon refractory bricks factory

Truc Thon refractory bricks

Tel:02203884656


https://www.tructhon.com.vn/
https://www.tructhon.com.vn/catalog/view/theme/